top of page

mila design

CD/AD / Yuto Tamura
MV Dir / Azusa Taji
Cameraman / Keita Tamamura
Model / Val
Stylist / Miku Saito
Hairmake / NAHO IKEDA
Producer / Masakazu Tsuru, Tetsuya Sugimoto, Seika Kondo
Prop,flower coordinate / Yoko Harada

bottom of page